Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Opcje zaawansowane
Strona główna
Menu
Dokumenty strategiczne
Aktualności
Galeria projektów
Kontakt

Szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania informacyjne

Dodano: 25.08.2020
pl_dykt__1.jpg

 

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZKOLENIAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ IZ RPO, KLIKNIJ TUTAJ


 

ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ SZKOLEŃ LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ KLIKNIJ TUTAJ


 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium pt.:

 

„Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przegląd dostępnych możliwości”

 

 

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 


Termin i miejsce:

Termin: 08 września 2020r.
Godziny webinarium: 10.00-11.30
Forma spotkania: online

 

Tematyka spotkania:

 

 1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 2. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 3. Zagadnienia występujące we wnioskach o dotacje / pożyczki;
 4. Pytania i odpowiedzi. 

 

Zasady rekrutacji:

 

Rekrutacja trwa do 07 września 2020 (do godziny 15:00).

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

 

 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
 • Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 08 września  2020r.). 
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/474-na-start

 


Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 500 161 150; 33 496 02 01
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium pt.:

Fundusze unijne dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa.

 

Tematyka spotkania skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 na rozwój działalności gospodarczej oraz pokrycie bieżących wydatków firmy.

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce:
Termin: 04 czerwca 2020r.
Godziny webinarium: 10.00-11.30
Forma spotkania: online

Tematyka spotkania:

 1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 2. Omówienie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dedykowanych przedsiębiorcom na rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji.
 3. Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (z uwzględnieniem nowości) oraz inne możliwości z programów krajowych m.in. dotyczących podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.
 4. Oferta preferencyjnych instrumentów finansowych.
 5. Pytania i odpowiedzi.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 03 czerwca 2020 (do godziny 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej oraz przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
 • Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 04 czerwca  2020r.). 
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 500 161 150;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 na udział w targach, na badania, innowacje i rozwój firmy na spotkanie pt.:

 

 

Wsparcie unijne dla przedsiębiorców. Ostatnie konkursy w perspektywie 2014-2020

 

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin: 02 kwietnia 2020 r.
Godziny spotkania:
10.00-13.00
Miejsce:
 Urząd Miejski w  Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, sala 305

Tematyka spotkania obejmuje:

 1. Omówienie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (działania 1.2, 3.2 oraz 3.5.3) – wystąpienie przedstawiciela ŚCP.
 2. Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. Bony na innowacje, Design dla przedsiębiorców, Kredyt na innowacje technologiczne) oraz inne możliwości z Programów Krajowych m.in. dotyczących podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.
 3. Oferta preferencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych na rozwój działalności gospodarczej w województwie śląskim

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/444-spotkanie-msp-2020

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 33/4960201, 33/4960205;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 


 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie pt.:

„Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”

 

 

Tematyka spotkania skierowana jest do osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

 

Termin spotkania: 26 lutego 2020 r. oraz 04 marca 2020 r.
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 

Tematyka spotkania:

 

1. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych -1.2.1 POWER, 7.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

 

2. Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – przykładowy regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

 

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/440-na-start-2020

 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

 

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 33/4960201, 33/4960205;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie pt:

Fundusze Europejskie na podnoszenie i zmianę kwalifikacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców i ich pracowników

Tematyka spotkania skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w kursach, stażach i praktykach, jak również skupia się m.in. na wsparciu szkoleniowym w ramach usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce:
Termin: 20 luty 2020 r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka spotkania:

 1. Szkolenia, kursy zawodowe, komputerowe i językowe dla osób fizycznych
 2. Szkolenia dedykowane poszczególnym branżom oraz kadrze zarządzającej
 3. Zmiana zawodu – programista
 4. Granty na realizację działań z brany IT z dziećmi
 5. Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych (m.in dla nauczycieli)
 6. Pożyczki na kształcenie


Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 19 lutego 2020 (do godziny 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/437-podnoszenie-kwalifikacji-2020


• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.
• Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 33/4960201, 33/4750135;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl


 

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zaprasza do udziału w prestiżowej konferencji dotyczącej przyszłości europejskich regionów górniczych w kontekście wyzwań zielonego ładu.

 

W kierunku zielonej gospodarki.

 

W dniach 27-28 stycznia 2020 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, grono międzynarodowych ekspertów, decydentów, interesariuszy i partnerów z 41 regionów węglowych UE będzie rozmawiać o transformacji w kierunku zielonej gospodarki. To niezwykle ważne dla nas wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania doświadczeń i najlepszych praktyk z regionów górniczych Europy. Liczymy, że konferencja będzie swoistym forum wymiany poglądów, a także okazją do poszukiwania rozwiązań wobec najważniejszych wyzwań związanych z transformacją regionów, które pozwolą wypracować model transformacji gwarantującej łagodne przejście w kierunku bezemisyjnych form pozyskiwania energii. Województwo Śląskie, to największy region górniczy w Unii Europejskiej, który aspiruje do miana jednego z liderów postępujących rokowań nad przyszłością przemysłu węglowego w Europie, dlatego każdy, kto jest zainteresowany przyszłością tego regionu, może stać się częścią tego międzynarodowego dialogu.

 

Rejestracja na konferencję

 

Aby wziąć udział w konferencji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dla uczestników na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja będzie prowadzona do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na temat konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" znajduje się na podstronie: ecosilesia.slaskie.pl

 

Śląski Festiwal Nauki wsparciem dla konferencji

 

Konferencja "W kierunku zielonej gospodarki" odbywać się będzie w bezpośrednim otoczeniu 4. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki, który zalicza się do grona wyróżniających się wydarzeń popularnonaukowych zarówno w Polsce, jak i w Europie.

 

Śląski Festiwal Nauki zdobył uznanie i pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich – EUPRIO Awards 2019. Został nagrodzony za najlepszy pomysł promujący wydarzenie o charakterze popularnonaukowym. Nagrodę przyznawaną przez stowarzyszenie European Association of Communication Professionals in Higher Education odebrał reprezentant Uniwersytetu Śląskiego – lidera i pomysłodawcy Festiwalu.

 

Najbliższa edycja Śląskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w bezpośrednim towarzystwie konferencji "W kierunku zielonej gospodarki". Wszystkich zainteresowanych konferencją zapraszamy również do odwiedzenia stanowisk ŚFN, które zagoszczą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym już od 26 do 27 stycznia 2020 r.

 

Więcej informacji o Festiwalu znajdziesz na stronie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/

 

 

 


 

UWAGA!

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZYŁO SIĘ 22.11.2019r. o GODZ.9.00 

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem elektronizacji postępowania” 

 

Organizator: 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020

 

Termin: 3 grudzień 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00 - 15:00
Rejestracja: 8:30 – 9:00
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętr

 

Tematyka szkolenia: 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem elektronizacji postępowania.

PREZENTACJA

AGENDA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA!

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY, W ZWIĄZKU Z TYM PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZYŁO SIĘ 22.11.2019r. o GODZ.9.00

 

 Prowadzący:  Grzegorz Soluch; specjalista z zakresu zamówień publicznych

  

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać e-mailem do 26 listopada br. na adres:  ritspd@um.bielsko.pl

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


 

 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

zaprasza na spotkanie informacyjne 9 października do Katowic

związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 – Aktywna integracja.

 

Tematyka spotkania: 

 • Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WSL, w tym omówienie głównych założeń konkursu.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące kwalifikowalności  wydatków.
 • Indywidualne konsultacje i pytania.

 

Termin i miejsce spotkania:

Kiedy: 9 października 2019 r. (środa)
O której: 10:00-14:00 (rejestracja od godz. 9:30)
Gdzie: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sala Kolumnowa, 1 piętro

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 7.10.2019 r. do godz. 15:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że spotkanie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

 

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Panią Anną Kopka pod numerem telefonu 32 77 40 553, adres e-mail: 
akopka@slaskie.pl lub z Panią Joanną Król pod numerem telefonu 32 77 40 457, adres e-mail: krolj@slaskie.pl.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub Panem Michałem Banek pod numerem telefonu 32 77 99 185, adres e-mail: mbanek@slaskie.pl


 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zaprasza

na FORUM DOTYCZĄCE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

 

kiedy: 4 października 2019 r., godz. 10:00

gdzie:  Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach

 

Cel:

 • upowszechnienie wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego, poprzez przedstawienie dobrych praktyk oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wsparcia szkół zawodowych.
 • Omówienie najważniejszych zmian w szkolnictwie zawodowym oraz głównyvh założeń konkursu w ramach poddziałania 11.2.3 na 57 mln zł, który został ogłoszony 28 sierpnia 2019 r.
 • przybliżenie możliwości płynących z funduszy europejskich na rozwój szkolnictwa zawodowego oraz współpracy szkół z pracodawcami.

 

 

PROGRAM WYDARZENIA 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

szczegółowe informacje znajdują sie na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fundusze_europejskie_szkol_zawodowych_forum

 

 


 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie:

„Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)”.

W spotkaniu  weźmie udział pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Termin i miejsce:            
Termin:  8 październik  2019 r. 
Godziny szkolenia:  10.00-14.00
Miejsce:  Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka szkolenia:
Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:

 1. Uzupełnienie rejestru zamówień i postępowań o dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o płatność.
 2. Przygotowanie wniosku o płatność.
 3. Baza uczestników projektu – PEFS.
 4. Baza personelu Projektu.

Uczestnicy mają możliwość pracy na komputerach, co wzmacnia warsztatowy charakter szkolenia. W związku z powyższym osoby biorące udział w szkoleniu proszone są o zabranie własnych laptopów. Zapewniamy dostęp do Internetu.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej 

tel.: 33/4960201, 33/4750135; 
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 


Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

 

Rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów

 

Organizator:

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin: 30 września 2019 r. (poniedziałek)
Godz. szkolenia: 9:30 - 14:30
Rejestracja: 9:00 – 9:30
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • Rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów

 

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

AGENDA

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać e-mailem do 24 września br. na adres:  ritspd@um.bielsko.pl

 


 

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

 

KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Organizator:

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin: 30 września 2019 r. (poniedziałek)
Godz. szkolenia: 9:30 - 14:30
Rejestracja: 9:00 – 9:30
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

Kontrola projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zamówień publicznych

 

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

AGENDA

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać e-mailem do 24 września br. na adres:  ritspd@um.bielsko.pl

 

 


 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie:

 

 „Realizacja i rozliczanie projektów wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  dedykowanych przedsiębiorcom”.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (tj. działań: 1.2., 3.2. oraz 3.3)

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Termin i miejsce spotkania: 
Termin: 19 września 2019 r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)


Tematyka spotkania:

 1. Wymogi i dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie
 2. Składanie wniosków o płatność,
 3. Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektu
 4. Przegląd oferty RPO WSL dla firm.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie:

 

„Realizujesz projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego? Przyjdź na spotkanie i poznaj istotne zasady jego realizacji”

 

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach VII, VIII, IX i XI Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Organizator:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

 

Termin i miejsce:

Termin: 25 września 2019 r.

Godziny spotkania: 10.00-13.00

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 

Tematyka spotkania:

 1. Kwalifikowalność wydatków.
 2. Zamówienia udzielane w ramach projektów – rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności.
 3. Realizacja zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans  kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


 

 

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

 

Rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów

 

Organizator:

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin: 11 czerwca 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00 - 13:15
Rejestracja: 8:30 – 9:00
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • Istotne aspekty na etapie rozliczania projektu EFS, w tym najczęściej popełniane błędy;
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach EFS.

 

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać e-mailem do 6 czerwca br. na adres:  ritspd@um.bielsko.pl


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie

Wsparcie unijne dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na udział
w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym

 

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Zaproszenie kierowane jest do  przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich
w latach 2014-2020 na udział w targach, na badania, innowacje i rozwój firmy.

 

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-BiałejTermin i miejsce spotkania: 
Termin spotkania: 18 czerwca 2019 r.  
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)


Tematyka spotkania:

 1. Omówienie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem nowego działania dotyczącego udziału w targach i wystawach międzynarodowych (działania 1.2, 3.2, 3.3 oraz 3.5.3) – wystąpienie przedstawiciela ŚCP.
 2. Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. Bony na innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Design dla przedsiębiorców, Kredyt na innowacje technologiczne).
 3. Oferta preferencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych na rozwój działalności gospodarczej w województwie śląskim.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 


 

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

praktyczne zastosowanie

 

Organizator:

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 27 maja 2019 (poniedziałek)
Godz. szkolenia: 9:30 - 15:00
Rejestracja: 9:00 – 9:30
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • regulacje prawne dot. dostępności, prezentacja standardu
 • praktyczne doświadczanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu - wózki, kule, balkoniki
 • prezentacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie dostępności architektonicznej
 • ćwiczenia związane z doświadczaniem niepełnosprawności wzroku

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób decyzyjnych/zaangażowanych w proces projektowania w zakresie dostosowania przedsięwzięcia do standardów dostępności.

 

 Ilość miejsc ograniczona: 20

 

Prowadzący

Piotr Kowalski:

członek zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO, współautor podręcznika dotyczącego realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji wydanego przez Ministerstwo Rozwoju,
autor i współautor opracowań dotyczących dostępności, koordynator projektu "Inwestycje dla wszystkich?", konsultant w zakresie dostępności.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21 maja br. na adres:  ritspd@um.bielsko.plPrzyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 

UWAGA: Rekrutacja przedłużona do 22 MAJA br.


 

Szkolenie dla beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020:

 

Kontrola projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zamówień publicznych

 

Organizator:

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin: 24 maja 2019 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 8:30 - 14:30
Rejestracja: 8:00-8:30
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie: podstawy prawne, rodzaje
  i tryby kontroli
 • Przebieg kontroli w zależności od rodzaju
  (w tym: zakres poszczególnych kontroli, zasada trwałości i in.)
 • Uchybienia, nieprawidłowości: najczęstsze błędy, konsekwencje
 • Weryfikacja dokumentów dot. poprawności przeprowadzonego postępowania – zakres kontrolowanych dokumentów i sposób ich weryfikacji
 • Korekty finansowe – omówienie z przykładami (najczęściej popełniane błędy), odwołania
  od decyzji o nałożeniu korekty finansowej
 • Pytania uczestników

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie gow terminie do 17 maja br. na adres:  ritspd@um.bielsko.pl

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na:

Spotkanie informacyjne pt.:  Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursu 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych.

Zapraszamy przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły, funkcjonujących na terenach wiejskich, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce spotkania:
Termin spotkania: 12 czerwca 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka spotkania:

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursie z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Omówione zostaną:

 • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
 • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na:

    I.  Szkolenie pt.: „Jak przygotować wniosek o dotację na start”

Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 09 maja 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 8.30-9.00
Godz. spotkania: 09.00 – 15.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Omówione zostaną:

 • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
 • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

  II.    Spotkanie pt.: „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków
o dofinansowanie”

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 29 maja 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 09.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro) 

 Omówione zostaną:

1.      Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

2.      Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 Udział w szkoleniu i spotkaniu  jest BEZPŁATNY


 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na

spotkanie informacyjne związane z konkursami dotyczącymi infrastruktury wychowania przedszkolnego i kształcenia zawodowego

 

- RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19 oraz RPSL.12.01.02-IZ.01-24-315/19 z poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego i Południowego, 
- RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 z poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego, 
- z poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego - planowane do ogłoszenia w kwietniu.

 

Termin i miejsce spotkania:
7 maja 2019 r. (wtorek)
9:00-12:00 (rejestracja od 8:30)
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sala Kolumnowa, 1 piętro

 

Tematyka spotkań: 

 • omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursów z poddziałań 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego i Południowego, 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego oraz 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego - planowane do ogłoszenia w kwietniu.
 • opis procedury wyboru projektów oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • omówienie kryteriów wyboru projektów,
 • zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 2.05.2019 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_konkursy_dzialanie_12_1_i_12_2_7052019

 


 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie pt.: Wsparcie dla przedszkoli – omówienie dokumentacji konkursowej poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.  Zaproszenie kierujemy szczególnie do  instytucji, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji przedszkolnej.

Termin spotkania: 24 kwietnia 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonym obecnie konkursie z poddziałania  11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Omówione zostaną:

 • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
 • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY

 


 

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

zaprasza na

spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-302/19

ogoszone dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego

 


Termin: 8.04.2019 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 11:00-14:00
Rejestracja: 10:30-11:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala 434

 

Tematyka spotkania: 

 1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-302/19 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
 2. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych.
 3. Indywidualne konsultacje i pytania.

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 4.04.2019 r.  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że spotkanie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność        zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

 

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z panią Agnieszką Pelczar pod numerem telefonu 32 77 40 554

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub panią Anną Betą pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: anna.beta@slaskie.pl

 

szczegóły na stronie IZ RPO WSL

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_9_2_2_rit_pol_08042019

 

Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie zgodności projektu i zapisu wniosku ze Strategią Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - w tym zakresie  można kontaktować się z Biurem RIT - pok. 66 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tel. 33/49 71 483, e-mail: ritspd@um.bielsko.pl.

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej oraz Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina serdecznie zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w 2019 roku

  

Spotkanie: Wsparcie unijne dla samorządów oraz organizacji pozarządowych w 2019 roku

 

Termin : 21 marca 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 15.30-16.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 

Tematyka spotkania obejmuje:

 

 1. Możliwości dla samorządów finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (m.in. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport miejski, efektywne oświetlenie, gospodarka wodno-ściekowa, edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne)
 2. Możliwości dla organizacji pozarządowych finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (m.in. usługi społeczne, usługi zdrowotne)
 3. Wybrane elementy z programów krajowych (m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/381-jst-i-ngo-marzec-2019

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

 

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku- Białej zaprasza na 

spotkanie

 

„Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”

 

Dwa terminy:  5 i 7 luty 2019r. (wtorek oraz czwartek)  godzina 10.00-13.00.

Spotkania odbędą się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa IIp.)  

Tematyka spotkania:

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

 • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/371-05-02-2019

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

 

 


 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

oraz

Śląski Związek Gmin i Powiatów

zapraszają

beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie 

 

pn.: WYBRANE ASPEKTY ZWIĄZANE

Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W PROJEKTACH UNIJNYCH

W ŚWIETLE PRZEPISÓW RODO (GDPR) 

 

 

Termin: 12 grudnia 2018 r. (środa)
Godziny szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 1. RODO – informacje ogólne, przedmiot i zakres stosowania.
 2. Podstawowe pojęcia.
 3. Rozróżnienie podmiotów biorących udział w przetwarzaniu.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Podstawy prawne przetwarzania.
 6. Obowiązek informacyjny.
 7. Dokumentowanie zgodnie z RODO.

 

Prowadząca: Katarzyna Wieczorkiewicz Inspektor Ochrony Danych, Audytor, Trener (N-SERWIS.pl Sp. z o.o.)

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia w terminie

do 7 grudnia 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

AGENDA

 

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

PREZENTACJA

 


 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

oraz

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020

zapraszają

potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie 

 

pn.: Kontrola projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zamówień publicznych

 

 

Termin: 4 grudnia 2018 r. (wtorek)
Godziny szkolenia: 9:00-14:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • prawne i organizacyjne aspekty kontroli projektu;
 • najczęściej popełniane błędy w obszarze zamówień publicznych (w tym zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności);
 • konsekwencje zidentyfikowanych uchybień, nieprawidłowości, nadużyć finansowych;
 • kwestie problemowe – odpowiedzi na pytania uczestników

 

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia w terminie do 29 listopada 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

AGENDA

 

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 

PREZENTACJA

 

 


 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

oraz

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020

zapraszają

potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie 

pn.: STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 

 

Termin: 23 listopada 2018 r. (piątek)
Godziny szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Tematyka szkolenia:

 • standard edukacyjny
 • standard szkoleniowy
 • standard informacyjno-promocyjny
 • standard architektoniczny
 • standard transportowy

 

Prowadzący

Piotr Kowalski:

 • członek zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO,
 • współautor podręcznika dotyczącego realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji wydanego przez Ministerstwo Rozwoju,
 • autor i współautor opracowań dotyczących dostępności,
 • koordynator projektu "Inwestycje dla wszystkich?",
 • konsultant w zakresie dostępności.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia w terminie do 19 listopada 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

AGENDA

 

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 


SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z UWAGI NA ZNIKOME ZAINTERESOWANIE  

 

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020

zaprasza na spotkanie informacyjne

związane z konkursem nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18

w ramach poddziałania

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego RPO WSL na lata 2014-2020

 

Termin i miejsce spotkania:

7 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.30 do 13.00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej - plac Opatrzności Bożej 18

 

Tematyka spotkania:  

 1. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego.
 2. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IP RIT SPd.
 3. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu dla podziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych na bazie doświadczeń z poprzedniego konkursu.
 4. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IZ RPO WSL.
 5. Kwalifikowalność wydatków (w formie odpowiedzi na pytania).

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia w   terminie do 19 listopada 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

 

 Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 


  

SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z UWAGI NA BRAK ZAINTERESOWANIA

 

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020

zaprasza na spotkanie informacyjne

związane z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-279/18 

w ramach poddziałania

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego RPO WSL na lata 2014-2020

 

Termin i miejsce spotkania:

15 listopada 2018 r. w godzinach od 9.30 do 13.00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej - plac Opatrzności Bożej 18

Tematyka spotkania:    

 1. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego.
 2. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IP RIT SPd.
 3. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu dla podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.
 4. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IZ RPO WSL.
 5. Kwalifikowalność wydatków (w formie odpowiedzi na pytania)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia w terminie do 12 listopada 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

 

 Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 


 

SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z UWAGI NA ZNIKOME ZAINTERESOWANIE  

 

SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z UWAGI NA ZNIKOME ZAINTERESOWANIE 

IP RIT SPd oraz IP RPO WSL - WUP w Katowicach

zaprasza

na spotkanie informacyjne związane z konkursem

nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18 

dla poddziałania 

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego 

RPO WSL na lata 2014-2020

 

 

Termin i miejsce spotkania: 

11 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.30 do 13.00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 18 

 

AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 20 listopada 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl 

 


 

SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z UWAGI NA ZNIKOME ZAINTERESOWANIE

 

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020

zapraszają

potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18 

w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

 

Termin i miejsce spotkania: 

16 listopada 2018 r. w godzinach od 9.30 do 13.00, Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Sekretariatu RIT SPd oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 9 listopada 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl.

 


 

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Częstochowie

Wsparcie na innowacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości wsparcia innowacyjnych projektów z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się 24 października 2018 r. w godzinach 10:00-14:00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (ul. Wały Dwernickiego 117/121).

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu Funduszy Europejskich pod informacją o spotkaniu.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Z tego względu o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Tematyka spotkania

Na spotkaniu uzyskacie kompleksową wiedzę nt. możliwości współfinansowania innowacyjnych  projektów z RPO WSL 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto zdobędziecie niezbędne przy realizacji projektu informacje z zakresu RODO, dostępności oraz programu „Czyste powietrze”. Natomiast po części seminaryjnej odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Plan spotkania:

 1. Pięć filarów Konstytucji Biznesu.
 2. Oferta wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: 
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna,
 • prezentacja instrumentu STEP.
 1. Oferta wsparcia dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Program „Dostępność Plus”.
 3. RODO dla przedsiębiorcy.
 4. Program „Czyste powietrze”.
 5. Indywidualne konsultacje z ekspertami.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl.

 

 

zaproszenie 

 

BANER

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku- Białej

zapraszana na szkolenie

 Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak przygotować wniosek o dotacje na start”

 

 

termin: 30 października 2018r. (wtorek), godzina 10.00-15.00.

miejsce: siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.). 

 

Tematyka szkolenia:

Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie będzie bazowało m.in. na ubiegłorocznej dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 7.2 Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Zakres szkolenia obejmuje:

 • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
 • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/354-fundusze-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-jak-przygotowac-wniosek-o-dotacje-na-start

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to LPI prosi o kontakt pod nr telefonu: 33 49-60-201 lub e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl 

 


 

 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów

zapraszają

beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie

pn.: ELEKTRONIZACJA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

 

termin: 18 i 19 października br. w godzinach od 9.30 do 14.30

miejsce: Hala Wielofunkcyjna pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Sala konferencyjna – I piętro

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 11 października 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

 

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Prezentacja 

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)

 


 

UWAGA! SPOTKNIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU ZNIKOMEGO ZAINTERESOWANIA

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020

zaprasza na

spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-265/18

ogłoszonyego dla poddziałania

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Sekretariatu RIT SPd oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

termin: 24 września br. w godzinach od 10:00 do 13.00

miejsce: Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 19 września 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

....................................................................................................................................................................................

Lokalny Punkt Informacyjny  w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia konkursów 9.2.5 i 9.2.6 RPO WSL”

 • data: 27 sierpnia 2018r. (poniedziałek)
 • godzina: 10.00-13.00
 • miejsce: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.)

Spotkanie przeznaczone jest dla instytucji, które planują realizować projekty współfinansowane ze środków funduszy unijnych z zakresu świadczenia usług społecznych i/lub zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Tematyka spotkania:

Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe założenia 3 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

1. Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

Dotyczący wsparcia z zakresu:

- podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierających proces deinstytucjonalizacji (…)

- działań na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

- działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…)

 

2. Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Dotyczący działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez np. wsparcie lub tworzenie DDOM.

 

3. Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Dotyczący wdrażania regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym - organizacja szkół świadomego rodzicielstwa, działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

 

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/344-27-08-2018

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

Kontakt:

Izabela Baszczyńska, tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny  w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie:

„Wsparcie unijne dla przedsiębiorców w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem oferty preferencyjnie oprocentowanych pożyczek”

Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2018r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.)

 

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

 

 • Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
 • Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
 • Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych - działanie 1.2 RPO WSL;
 • Wsparcie przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe – preferencyjnie oprocentowane pożyczki na rozwój działalności – działanie 3.4 RPO WSL.

 

Zasady ubiegania się o wsparcie w formie instrumentów zwrotnych przez Pośredników działania 3.4 w woj. śląskim zostaną omówiona przez:

 

-  przedstawiciela TISE SA – oferta pożyczki „Rozwój Śląska”

 

- przedstawiciela Funduszu Górnośląskiego SA  - oferta pożyczki „Silesia 2020”

 

 Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/342-20-lipiec

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

 


 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców "Konkurs z Działania 3.3 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

 

Spotkanie w Bielsku-Białej

odbędzie się 17 lipca2018 r., w godzinach 9.00 – 14.00

 

miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26

 

(sala konferencyjna,  I piętro)

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Druga edycja konkursu w ramach Działania 3.3 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 64 mln zł. Nabór zaplanowano od 7.08 do 18.09.2018 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych swoich firm. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie:

www.scp-slask.pl

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego. Pozostałe z nich zaplanowano:

19.07.2018. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

24.07.2018. Częstochowa, Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. (sala konferencyjna, III piętro), ul. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa.

26.07.2018. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza  na spotkanie informacyjne „Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych”

Termin: 05 czerwca 2018 r.

Godziny spotkania:  09.00-12.00

Miejsce:  Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367

Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY.

Szczegóły i rejestracja dostępne po dlinkiem: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/330-wsparcie-dla-edukacji-zalozenia-konkursow-11-1-4

Kontakt:

Romana Skalna, tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 data opublikowania: 14.05.2018


 

Konferencja podsumowująca inicjatywę Catching-up regions

21 czerwca 2018 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się konferencja podsumowująca inicjatywę Catching-up Regions 2.

Z tej okazji Komisja Europejska wspólnie z partnerami z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich i Banku Światowego serdecznie zapraszają do udziału w tym ważnym wydarzeniu, podczas którego przedstawione zostaną rezultaty czterech zakończonych sukcesem projektów w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć...

 • W jaki sposób trzynaście gmin z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego współpracuje przy tworzeniu spójnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jak gmina Staszów w województwie świętokrzyskim wykorzystuje w tym celu europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne?      
 • Jakie rozwiązania wdrożono w województwie podkarpackim, aby skutecznie ożywić współpracę między światem biznesu i światem nauki?
 • Czy mechanizmy finansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wprowadzone w województwach małopolskim i śląskim mogłyby znaleźć zastosowanie także w Państwa województwie?
 • Według jakich zasad województwo lubelskie i podkarpackie modernizują inspekcje kontrolujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo i konkurencyjność swojego sektora spożywczego?
 • Jak to się stało, że inicjatywa Catching-up Regions okazała się tak skuteczna i zyskuje na popularności w różnych regionach UE?

...to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzącej konferencji!    

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

AGENDA

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Zapisy trwają do 11 czerwca 2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Boratyńską z Biura Banku Światowego w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej (aboratynska@worldbank.org), lub telefonicznie + 48 22 520 80 35.  


 

 UWAGA! SPOTKNIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU ZNIKOMEGO ZAINTERESOWANIA

spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18

ogoszonego dla poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego

Spotkanie poprowadzą pracownicy merytoryczni Sekretariatu RIT SPd oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

termin: 24 kwietnia br. w godzinach od 10.00 do 13.00

miejsce: Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 18 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA


 

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020

zaprasza na

spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-230/18

ogoszone dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego

Spotkanie poprowadzą pracownicy merytoryczni Sekretariatu RIT SPd oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

termin: 16 kwietnia br. w godzinach od 9.90 do 13.00

miejsce: Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 10 kwietnia 2018 r. na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl oraz b.budny@um.bielsko.pl.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

prezentacja - IZ RPO WSL

prezentacja - IP RIT SPd

....................................................................................................................................................................................

IP RIT SPd, IZ RPO WSL 2014-2020 oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów

zaprasza

beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie

pn.: Przygotowanie i złożenie wniosku  o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym – z zakresu EFRR,

 

termin: 21 marca br. w godzinach od 9.30 do 14.30

miejsce: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45 (sala nr 2 Beskidzkiego Towarzystwa Edukacyjnego, parter)

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie WARSZTATÓW – przy stanowiskach komputerowych.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, IP RIT SPd zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń – prosimy o zgłoszenie jednej osoby z danej instytucji, ponadto prosimy o wskazanie nr umowy o dofinansowanie, w ramach której rozliczane są/będą wnioski o płatność – EFRR.

 

Jeśli liczba osób chętnych na szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa i zaplanowane zostanie kolejne szkolenie w przedmiotowym zakresie.

 

Warsztaty będą przeprowadzone na wersji szkoleniowej LSI tj. lsi-szkol.slaskie.pl. Każdy uczestnik warsztatów musi mieć konto użytkownika na wersji szkoleniowej LSI. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać login i adres mailowy w celu  podpięcia pod przykładowe projekty. Jeśli uczestnik warsztatów ma na wersji szkoleniowej projekt przykładowy to może na nim pracować.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 15 marca 2018 r. na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl oraz a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIA

AGENDA

materiały do pobrania:

PREZENTACJA

OPIS FAKTURY

 

....................................................................................................................................................................................

 

IP RIT SPd, IZ RPO WSL 2014-2020 oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów

zaprasza

beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

na szkolenie

pn.: Przygotowanie i złożenie wniosku  o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym – z zakresu EFS,

 

termin: 9 marca br. w godzinach od 8.30 do 13.15

miejsce: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45 (sala nr 2 Beskidzkiego Towarzystwa Edukacyjnego, parter).

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie WARSZTATÓW – przy stanowiskach komputerowych.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, IP RIT SPd zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń – prosimy o zgłoszenie jednej osoby z danej instytucji, ponadto prosimy o wskazanie nr umowy o dofinansowanie, w ramach której rozliczane są/będą wnioski o płatność – EFS.

 

Jeśli liczba osób chętnych na szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa i zaplanowane zostanie kolejne szkolenie w przedmiotowym zakresie.

 

Warsztaty będą przeprowadzone na wersji szkoleniowej LSi tj. lsi-szkol.slaskie.pl. Każdy uczestnik warsztatów musi mieć konto użytkownika na wersji szkoleniowej LSI. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać login i adres mailowy w celu  podpięcia pod przykładowe projekty. Jeśli uczestnik warsztatów ma na wersji szkoleniowej projekt przykładowy to może na nim pracować.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 5 marca 2018 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: ritspd@um.bielsko.pl oraz b.budny@um.bielsko.pl.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIA - PDF

KARTA ZGŁOSZENIA - Word

AGENDA

 

....................................................................................................................................................................................

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

 

zaprasza na spotkanie

 

„Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”

 • Termin: 27 lutego 2018 r.,godz. 10.00-13.00;
 • Miejsce: siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).
 • Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.: Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej przykładowego Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/302-na-rozpoczecie

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy:lpibielsko@bcp.org.pl
 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Kontakt:

tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

.....................................................................................................................................................

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

zaprasza na

spotkanie informacyjne poświęcone tematowi przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursach dedykowanych rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 10.3).

Termin: 19 stycznia 2018 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-12:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego,  Sala Kolumnowa

Tematyka spotkania: 

 1. Składanie wniosków o dofinansowanie w systemie LSI.
 2. Najważniejsze zasady aplikowania o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych.
 3. Najważniejsze dokumenty związane z aplikowaniem o dofinansowanie.
 4. Omówienie kryteriów wyboru projektów.

Rekrutacja trwa do 17.01.2018 r. (godzina 23:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (max 2 osoby z jednej instytucji)

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

  Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres  e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub Panem Michałem Bankiem pod numerem telefonu  32 77 99 185, adres e-mail: michal.banek@slaskie.pl

 

.....................................................................................................................................................

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. w Katowicach - Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala 401, w godzinach od 11.00 do 15.00.


Szczegółowe informacje o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod linkami:
http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/spotkanie_dotyczace_zasad_realizacji_projektow_w_ramach_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa__slaskiego_na_lata_2014_2020_2017_12_04
https://rpo.wup-katowice.pl/register/form/37

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Celem spotkania będzie tematyka:

 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie RPO WSL;
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z podpisanej umowy oraz najczęściej popełnianych   błędów we wniosku o płatność. Obsługa LSI;
 • Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektów;
 • Zasady i obowiązki promocyjne beneficjentów;
 • Zwalczanie nadużyć finansowych

.....................................................................................................................................................

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

 

Termin i miejsce spotkania:

5 grudnia 2017 r., w godzinach od 9.00 do 14:30, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

 

  9.00 -   9.30 Rejestracja uczestników

  9.30 –10.30 Powitanie, Działanie 3.2. – Regulamin konkursu,Kwalifikowalność wydatków                                                    

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa           

10.50 - 12.50 Kryteria wyboru i oceny projektów, obsługa wniosków o dofinansowanie –   system LSI

12.50 - 13.20 Poczęstunek

13.20 - 14.00 Zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu

14:00 - 14:30 Pytania

.....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego

 

Termin i miejsce spotkania: 

27 listopada 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.30, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA - pdf

KARTA ZGŁOSZENIA - word

 

materiały do pobrania:

PREZENTACJA - ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ RIT

PREZENTACJA IZ RPO WSL

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 22 listopada 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl.

.....................................................................................................................................................

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu południowego Województwa Śląskiego oraz Ślaski Związek Gmin i Powiatów zapraszają na szkolenie pn. zasada niedyskryminacji w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i EFRR.

 

Termin i miejsce spotkania: 

23 listopada 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej  przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej

 

 

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA - PDF

KARTA ZGŁOSZENIA - WORD

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

PREZENTACJA

DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

PUBLIKACJA

RPO

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 20 listopada 2017 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl oraz b.budny@um.bielsko.pl

.....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz WUP w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17 - dotyczące poddziałania 11.4.2
Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

SPOTKNIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU BRAKU ZGŁOSZEŃ

MATERIAŁY DO POBRANIA

Termin i miejsce spotkania: 

17 listopada 2017 r. w godzinach od 9.45 do 12.15, Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej  przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej

 

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA - pdf

KARTA ZGŁOSZENIA - WORD

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 13 listopada 2017 r. na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

.....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na szkolenie z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wraz z uwzględnieniem kontroli zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.

 

Termin i miejsce spotkania: 

20 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA - PDF.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 17 października 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: b.budny@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

PREZENTACJA NR 1 - kontrola PZP

PREZENTACJA NR 2 - rozliczanie projektów EFRR

...................................................................................................................................................

IP RIT SPd zaprasza beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na szkolenie:

 

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EFS I EFRR 

 

Termin i miejsce spotkania: 

16 października 2017 r. w godzinach od 8.30 do 15.00, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będzie dr Artur Bartoszewicz.

 

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA - PDF

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 11 października 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: b.budny@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

PREZENTACJA - POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS

..................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na szkolenie z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z uwzględnieniem kontroli zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.

Termin i miejsce spotkania: 

11 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

PREZENTACJA NR 1 - Zamówienia w projektach

PREZENTACJA NR 2 - Kontrola

PREZENTACJA NR 3 - Istotne aspekty rozliczania projektów i kwalifikowalności wydatków

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 6 października 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: b.budny@um.bielsko.pl.

.....................................................................................................................................................

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie –  RIT Subregionu Południowego.

 

Szczegóły dostepne na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_4_5_1_i_4_5_2_17102017

.....................................................................................................................................................

Śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 oraz samorządami z terenu województwa śląskiego, zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji w spotkań informacyjnych z cyklu "EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego".

 

Szczegóły są dostępne pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/ii-edycja-spotkan-z-cyklu-efs-owe-slaskie-szanse-i-wyzwania-w-pozyskiwaniu-oraz-realizacji-projektow-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/

.....................................................................................................................................................

SPOTKANIE ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA BRAK ZGŁOSZEŃ

 

Materiały przygotowanie na spotkanie:

Prezentacja nr 1 - najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej

Prezentacja nr 2 - standard udzielania wsparcia

Prezentacja nr 3 - zwalczanie nadużyć finansowaych w projektach

 

IP RIT SPd oraz WUP w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr  RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17 - dotyczące poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT subregionu południowego

 

Termin i miejsce spotkania: 

5 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do 11.00, Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej  przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej

 

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 29 września 2017 r. na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

 

Termin i miejsce spotkania: 

11 września 2017 r. w godzinach od 12.00 do 14.30, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 5 września 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

PREZENTACJA - 11.2.2 - IZ RPO WSL

PREZENTACJA - 11.2.2 - IP RIT SPd

.....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu

 

Termin i miejsce spotkania: 

11 września 2017 r. w godzinach od 9.00 do 11.30, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 5 września 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

PREZENTACJA - 11.1.2 - IZ RPO WSL

PREZENTACJA - 11.1.2 - IP RIT SPd

....................................................................................................................................................

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

zapraszają  na spotkanie informacyjne

dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego w ramach następujących poddziałań POIiŚ 2014-2020:

 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

 

Termin: 12 września 2017 r.

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała

 

Zachęcamy do pobrania AGENDY SPOTKANIA

 

Rejestracji należy dokonać za pomocą KARTY ZGŁOSZENIA przesłanej w terminie do 7 września 2017 r. na adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

Typy możliwych do realizacji projektów oraz rodzaje beneficjentów, którzy mogą wnioskować o dofinansowanie na ich realizację:

W ramach poddziałania 1.7.1 możliwe jest wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

O dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 mogą wnioskować:  spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140), wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego (forma prawna – kod 085), podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (forma prawna– kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

 W ramach poddziałania 1.7.2 możliwe jest wsparcie projektów w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodu:

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.2 mogą wnioskować: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115).

W ramach poddziałania 1.7.3  możliwe jest wsparcie projektów w zakresie:

 • budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
 • budowy sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiające wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach,
 • budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, a w tym, m.in. budowa sieci ciepłowniczych w celu przyłączenie istniejącego systemu przesyłu ciepła do nowego lub zmodernizowanego (w kierunku zwiększenia mocy) źródła ciepła.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

Prezentacja dotycząca działania 1.7 POIiŚ

Prezentacja dotyczaca wniosku o dofinansowanie

....................................................................................................................................................

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.:

Wsparcie dla przedszkoli – omówienie dokumentacji konkursowej poddziałań 11.1.2 - RIT POŁUDNIOWY oraz 11.1.3 konkurs

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 sierpnia 2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy ul. Cieszyńskiej 367  (sala szkoleniowa – II p.)

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursach z poddziałania 11.1.2 i 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Omówione zostaną:

 • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
 • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/274-wsparcie-dla-przedszkoli-omowienie-dokumentacji-konkursowej-poddzialan-11-1-2-oraz-11-1-3-rit-poludniowy

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl


Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

....................................................................................................................................................

Śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

oraz Instytucją Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Subregionu Południowego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

zapraszają wszystkich zainteresowanych

do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu:

"EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej przy ul.Karbowej 25.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/efs_owe_slaskie_6617

 

Kontakt z organizatorem:

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367
43-301 Bielsko-Biała
Tel. 33 475 01 35, 33 496 02 01
mail: lpibielsko@bcp.org.pl

....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursami:

4.1.2 Odnawialne źródła energii;

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej;

5.1.2  Gospodarka wodno-ściekowa.

Termin i miejsce spotkania: 

7 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej  przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie  wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 4 kwietnia 2017 r. do godziny 14.00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

 

Mteriały do pobrania:

Prezentacja IZ RPO WSL

Prezentacja IP RIT SPd

....................................................................................................................................................

IP RIT SPd oraz IZ RPO WSL 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursami:

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego RPO WSL na lata 2014-2020

oraz

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17w ramach poddziałania9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego RPO WSL na lata 2014-2020

Termin i miejsce spotkania:

31 marca 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00

sala 31 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Tematyka spotkania:    

 1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki ogłoszonych konkursów.
 2. Kryteria wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IZ RPO WSL.
 3. Kwalifikowalność wydatków (w zależności od preferencji uczestników – w formie prezentacji lub odpowiedzi na pytania).
 4. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IP RIT SPd.
 5. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego.
 6. Panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 27 MARCA 2017 r. 

 Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Anitą Szymańdą pod numerem telefonu  33 49 71 483, adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia:

Konkurs w ramach poddziałania 9.1.2 - informacje podstawowe

Konkurs w ramach poddziałania 9.2.2 - informacje podstawowe

Kryteria wyboru projektów oceniane przez IZ RPO WSL

Kryteria wyboru projektów oceniane przez IP RIT SPd

Kwalifikowalność wydatków

....................................................................................................................................................

IP RIT SPD informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odwołał spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.7 POIiŚ 2014-2020, zaplanowane w terminie 9 marca 2017 r. (pismo WFOŚiGW do wglądu).

 

Powodem odwołania spotkania jest informacja, którą Miasto Bielsko-Biała – Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (IP RIT SPd) - otrzymała w dniu wczorajszym z WFOŚiGW, że Komitet Monitorujący POIiŚ nie wprowadził spójnych zmian w dokumentach programowych, w związku z czym nadal nie ma możliwości aplikowania o środki przez wszystkie subregiony województwa śląskiego.  

 

Miasto Bielsko-Biała - IP RIT SPd, jako współorganizator spotkania, przeprasza za zaistniałą sytuację.

 

IP RIT SPd zobowiązuje się do przekazania Państwu informacji o możliwości zorganizowania spotkania w innym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu stosownych informacji o dostosowaniu zapisów dokumentów programowych.

....................................................................................................................................................

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Bielsku-Białej

zapraszają na spotkanie informacyjne

„EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu

oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Termin i miejsce szkolenia:      

Termin: 02 marca 2017r.

Godziny spotkania:  10.00-13.00

Miejsce:  Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367

Tematyka szkolenia:

Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 (RPO WSL);
 • Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
 • Oraz - Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

Aby  maksymalnie dopasować stopień problematyki do oczekiwań odbiorców, spotkania będą składać się z dwóch zasadniczych modułów:

- horyzontalnego (informacje o RPO i POWER) : prowadzony przez specjalistów sieci PIFE,
- szczegółowego: prowadzony przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WSL – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z realizacją i rozliczaniem projektów;

 

Zasady rekrutacji:

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/246-spotkanie-informacyjne-efs-owe-slaskie-szanse-i-wyzwania-w-pozyskiwaniu-oraz-realizacji-projektow-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-02-marzec-2017r

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

....................................................................................................................................................

 

W imieniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - Wojewódzkiej Samorządowej Jednostki Organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrażanie części RPO WSL 2014-2020 dla przedsiębiorstw, zapraszamy do udziału w konferencji pn. 

„FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM”.

Konferencjaodbędzie się w środę, 7 grudnia 2016 r. w Hotelu ANGELO w Katowicach.

 

W ramach konferencji odbędą się WYKŁADY z zakresu badań nad przedsiębiorczością, współpracy nauki i biznesu, a także oferty RPO WSL 2014-2020 dla firm.

Uczestnicy mogą  wziąć udział w jednym z WARSZTATÓW dotyczących inwestycji innowacyjnych w sektorze MŚP czy pozyskiwania środków z Programów Ramowych oraz Instrumentów Finansowych UE.

Ważną część konferencji stanowi STREFA ROZMÓW z przedstawicielami instytucji przyznających wsparcie, pracownikami centrów innowacji uczelni wyższych.

W czasie konsultacji prowadzonych na stanowiskach informacyjnych będzie można zapoznać się z ofertą terenów inwestycyjnych w województwie, zasadami współpracy z partnerami zagranicznymi, a także uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników konferencji oraz warsztatów prowadzona jest na: http://www.scp-slask.pl/register.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram konferencji dostępny jest na: http://scp-slask.pl/czytaj/konf_fundusze_unijne_dla_firm .

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji są pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:

Adriana Witkowska – Konieczny: adriana.witkowska@scp-slask.pl

Krzysztof Winter: krzysztof.winter@scp-slask.pl

Jarosław Ziewiec: jaroslaw.ziewiec@scp-slask.pl 

 tel.: 32 743 91 71, 32 743 91 77

 

....................................................................................................................................................

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na szkolenie  pn. 

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z kryteriami zgodności ze Strategią RIT  dla poddziałań  RPO WSL 2014-2020, współfinansowanych z EFS

 

Termin: 24 listopada 2016 r. (czwartek) 

Miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, sala sesyjna

Czas trwania szkolenia:  od 9.00 do 12.15. Tematyka spotkania:

 

 Podsumowanie dotychczas zakończonych naborów RIT Subregionu Południowego;

 Omówienie najczęściej popełnianych błędów i braków we wnioskach o dofinansowania w ramach poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - udział przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wybrane zapisy wniosku o dofinansowanie na podstawie instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w kontekście kryteriów zgodności ze Strategią RIT.

 

Agenda spotkania oraz informacje dotyczące prelegenta: Agenda

 

Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniach proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. 

 

Informujemy, że oba  spotkania są bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Anitą Szymańdą pod numerem telefonu  33 49 71 724, adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia:
 

1. Prezentacja multimedialna – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie – EFS.

2.  Prezentacja multimedialna – kryteria zgodności ze Strategią RIT – EFS.

 

....................................................................................................................................................

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na szkolenie  pn. 

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z kryteriami zgodności ze Strategią RIT  dla poddziałań  RPO WSL 2014-2020, współfinansowanych z EFRR

 

Termin: 24 listopada 2016 r. (czwartek) 

Miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, sala sesyjna

Czas trwania szkolenia: od 12.15 do 14.45. Tematyka spotkania:

 • Kryteria  EFRR zgodności ze Strategią RIT
 • Wybrane zapisy wniosku o dofinansowanie na podstawie instrukcji wypełnienia wniosku
 • Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałań RIT Subregionu Południowego

Agenda spotkania oraz informacje dotyczące prelegenta: Agenda

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Anitą Szymańdą pod numerem telefonu  33 49 71 724, adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

Materiały ze szkolenia:
  

1. Prezentacja multimedialna – kryteria zgodności ze Strategią RIT – EFRR.
 

....................................................................................................................................................

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na szkolenie  pn. 

 

Zamówienia publiczne po najnowszej nowelizacji - wybrane zasadnicze zagadnienia

 

Termin: 17 listopada 2016 r. (czwartek) 

Miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, sala sesyjna

Tematyka spotkania:

 

 1. Nowe fundamentalne zasady udzielania zamówień (zasada proporcjonalności oraz przejrzystości)
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:
 3. Ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego
 4. Obowiązek planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Zamawiający Centralny w JST

Nowe oświadczenia osób podlegających wyłączeniu z postępowania

 1. Nowe oświadczenia osób podlegających wyłączeniu z postępowania
 2. Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu 
 3. Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania, w tym podział na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne.
 4. Zastosowanie w przetargu nieograniczonym tzw. procedury odwróconej.
 5. Dokumenty i oświadczenia jakich zamawiający może żądać od wykonawców.
 6. Procedura składania i uzupełniania dokumentów i oświadczeń. Jednolity europejski dokument zamówienia
 7. Nowe tryby udzielenia zamówienia publicznego, w tym: zamówienie in-house oraz nadzór RIO nad udzielaniem zamówień in-house
 8. Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 9. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 10. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publiczne

Agenda spotkania oraz informacje dotyczące prelegenta: Agenda

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dnia 14 listopada 2016 r.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Anitą Szymańdą pod numerem telefonu  33 49 71 724, adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

....................................................................................................................................................

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na szkolenie  pn. 

 

Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych

 

Termin: 3 listopada 2016 r. (czwartek) 

Miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, sala sesyjna

Tematyka spotkania:

 • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 • Partnerstwa lokalne – wprowadzenie
 • Dlaczego partnerstwo?
 • Zasady i standardy funkcjonowania partnerstw lokalnych
 • Warunki sprzyjające tworzeniu partnerstw
 • Warunki utrudniające funkcjonowanie partnerstwa
 • Podstawy prawne funkcjonowania partnerstw lokalnych
 • Wybrane problemy związane z inicjowaniem, tworzeniem i utrzymywaniem partnerstw
 • Wybrane metody i narzędzia budowania partnerstw lokalnych
 • Rola lidera i inicjatora w inicjowaniu i utrzymywaniu partnerstwa lokalnego
 • Rodzaje partnerstw w polskich warunkach społecznych i prawnych
 • Formalizowanie partnerstwa - wady i zalety
 • Promocja i upowszechnianie działalności partnerstwa w społeczności lokalnej
 • Mechanizmy i źródła finansowania partnerstw lokalnych
 • Przykłady dobrych i złych praktyk

Agenda spotkania oraz informacje dotyczące prelegenta: Agenda

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dnia 28 października 2016 r. (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu).
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Anitą Szymańdą pod numerem telefonu  33 49 71 724, adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl.

 

....................................................................................................................................................

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z rozliczaniem projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Tematyka spotkania:   

Termin: 22 listopada 2016 r. (wtorek)

Godz. spotkania: 9:00-13:00

Rejestracja: 08:15-9:00

Miejsce:  Katowice, ul. Ligonia 46, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Sejmu


Tematyka spotkania:   

• omówienie zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014;

• przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

• prezentacja zasad dotyczących kontroli wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu).
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

 

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl

....................................................................................................................................................

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursem  nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16;  w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia).

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 25 października 2016 r. (wtorek)
Rejestracja: 9.30-10.00
Godziny spotkania: 10.00-14.00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Kolumnowa, wysoki parter


Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły i rejestracja:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_inf_os_iv_efektywnosc_energetyczna_2016_10_25

....................................................................................................................................................

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z rozliczaniem projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Termin: 26 października 2016 r. (środa)

Godz. spotkania: 9:00-13:00

Rejestracja: 08:30-9:00

Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa


Tematyka spotkania:   

• omówienie zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014;

• przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

• prezentacja zasad dotyczących kontroli wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (max 2 os. z jednego podmiotu)
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

 

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl

 

.....................................................................................................................................................

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16  w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (typ projektów: budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę).


Termin: 17 października 2016 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Rejestracja: 09:30-10:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne


W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Panią Anną Domżalską pod numerem telefonu  32 77 40 321 oraz Panem Dominikiem Czaplą pod numerem telefonu 32 77 40 302.

.....................................................................................................................................................

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z rozliczaniem projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 26 października 2016 r.
Godz. spotkania: 9:00-13:00
Rejestracja: 08:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa
Tematyka spotkania:   
 

• omówienie zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014;

• przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

• prezentacja zasad dotyczących kontroli wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl

.....................................................................................................................................................

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w  spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi.

Ponadto spotkania mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie. Spotkania są skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych procesem rewitalizacji.

Spotkania są realizowane w ramachprojektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Terminy i miejsca spotkań:

- 21 września 2016 roku, Katowice

- 28 września 2016 roku, Bielsko-Biała

- 5 października 2016 roku, Rybnik

- 12 października 2016 roku, Częstochowa

 

Informacje na temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej ROPS: http://rops-katowice.pl/category/rewitalizacja-spotkania-informacyjne-i-edukacyjne

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu  32/730 68 73

 

.....................................................................................................................................................

 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Woj. Śląskiego
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

zapraszają na spotkanie informacyjne

 

dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach poddziałania 7.3.2  Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego

 

Termin: 2 września 2016 r. w godz. od 9.45 do 12.15
Miejsce: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Bielsko-Biała, plac Opatrzności Bożej 18

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program spotaknia zawiera Agenda

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM na adres mailowy:

a.szymanda@um.bielsko.pl lub j.smala@um.bielsko.pl do dnia 19 sierpnia 2016 r.

Państwa udział zostanie potwierdzony.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Anita Szymańda, tel. 33/49 71 724 lub Joanna Smala, tel. 33/49 71 723

.....................................................................................................................................................

 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

zapraszają na spotkanie informacyjne

dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego RPO WSL 2014-2020

Termin: 20 czerwca 2016 r. w godz. od 9.45 do 12.15
Miejsce: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Bielsko-Biała, plac Opatrzności Bożej 18

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program spotaknia zawiera AGENDA.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM na adres mailowy:

a.szymanda@um.bielsko.pl lub j.smala@um.bielsko.pl do dnia 15 czerwca 2016 r.

Państwa udział zostanie potwierdzony.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Anita Szymańda, tel. 33/49 71 724 

.....................................................................................................................................................

Spotkanie warsztatowe

dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania  9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin: 8 czerwca 2016 r. w godz. od 10.00 do 13.00
Miejsce: Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1, I piętro, sala nr 31

materiały ze szkolenia:

.....................................................................................................................................................

Spotkanie informacyjne

dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania  9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin: 23 maja 2016 r. w godz. od 10.00 do 14.00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA

.....................................................................................................................................................

 

Spotkanie informacyjne

dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16 w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16 w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Termin: 20 kwietnia 2016 r. w godz. od 10.00 do 13.00
Miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, I piętro, sala nr 31


Podczas spotkania zostaną omówione:  

 • zapisy dokumentacji konkursowej;  
 • wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS;  
 • zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego odnoszące się do zakresu konkursu; 
 • kryteria wyboru projektów dla poddziałania 11.1.2.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym na adres mailowy: a.szymanda@um.bielsko.pl lub j.smala@um.bielsko.pl do dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Państwa udział zostanie potwierdzony.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Anita Szymańda, tel. 33/49 71 724 lub Joanna Smala, tel. 33/49 71 723

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  ...................................................................................................................................................

Spotkania informacyjne dot. naboru wniosków na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem naboru wniosków na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do udziału w spotkaniach informacyjnych.  

 

Spotkania będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym zasad poprawnego tworzenia lokalnych programów rewitalizacji, w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, oraz kwestiom organizacyjnym konkursu. Konkurs na opracowanie programów rewitalizacji współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędą się w trzech niżej wymienionych terminach: 

 • 09.03.2016 r. – Bielsko-Biała
 • 17.03.2016 r. – Katowice
 • 23.03.2016 r. – Częstochowa

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora spotkań – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:  

http://rops-katowice.pl/category/rewitalizacja-spotkania-informacyjne-i-edukacyjne/

.....................................................................................................................................................

8 lutego 2016 r. Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 odbędzie się spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu w ramach działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego został wyznaczony zakres dotyczący poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT.

Rejestracji można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie organizactora: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotk_inf_dot_konkursu_11_2_3_wsparcie_szkolnictwa_zawodowego_27012016

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

.....................................................................................................................................................

21 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-białej odbyło się szkolenie dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS, realizowanych w perspektywie 2014-2020.

Materiały do pobrania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie pn. „Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie EFS w ramach LSI – dla jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego (RIT) ”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zorganizował w dniach 11 i 12 sierpnia 2015 r.  szkolenie pn. „Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie EFS w ramach LSI – dla jednostek samorządu terytorialnego  subregionu południowego (RIT)”.
   

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące kwestie:
•    Wprowadzenie do systemu LSI 2014-2020:
- informacje podstawowe o systemie;
- zasady rejestracji i poruszania się po platformie LSI (dotyczy projektów EFS
i EFRR)
•    Szczegółowe omówienie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – z wykorzystaniem pracy w systemie LSI:
- Informacje podstawowe o wnioskodawcy / partnerze;
-  Szczegółowy opis projektu – miejsce realizacji; komplementarność z innymi projektami; cel projektu; kryteria dostępu, horyzontalne i dodatkowe; uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; opis zdolności do efektywnej realizacji projektu; zadania w projekcie; zakres finansowy projektu; poziom dofinansowania; mierzalne wskaźniki projektu; załączniki i oświadczenia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29 lipca 2015 r. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków do dofinansowania dla działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Podczas spotkania przedstawiane zostały informacje dotyczące zawierania umów i realizacji inwestycji oraz zasady aplikowania poprzez Lokalny System Informatyczny (LSI).

Organizatorem spotkania był Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kliknij, aby zobaczyć prezentacje ze spotkania

Pdf
Drukuj
Powrót