Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Opcje zaawansowane
Strona główna
Menu
Dokumenty strategiczne
Aktualności
Galeria projektów
Kontakt

Obszary wsparcia i podział środków w ramach RIT SPd w latach 2014-2020

Dodano: 29.11.2016
pl_obszary_wsparcia.jpg

Podział środków RIT - Subregion Południowy

Alokacja EFRR 92 915 363 euro:


Poddziałanie RPO WSL 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny 

Wsparcie UE
[w EUR]
 

 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT 

4a 

         2 544 623     

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
 i mieszkaniowej
- RIT
 

4c 

       29 167 815     

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT 

4e 

31 245 225     

 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT 

6b

       11 580 300   

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

9a

         3 236 000   

10.3.2  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

9b

         4 500 000   

12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
 - RIT

10a

         5 903 300   

12.2.2  Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

10a

         4 738 100   

 

 

Alokacja EFS 12 225 639 euro:


Poddziałanie RPO WSL 2014-2020

Priorytet inwestycyjny

Wsparcie UE
[w EUR]

7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT

8i

425 000

7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

8 iii

577 599

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT

9i

1 270 841

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

9iv

2 760 954

11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT

10i

2 789 950

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

10iv

3 692 420

11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT

10iii

708 875

 

Poddziałanie RPO WSL 2014-2020

Priorytet inwestycyjny

Wsparcie UE
[w EUR]

 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT

8i

425 000

 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

8 iii

577 599

 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT

9i

1 270 841

 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

9iv

2 760 954

 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT

10i

2 789 950

 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

10iv

3 692 420

 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT

10iii

708 875

Pdf
Drukuj
Powrót