Galerie zdjęć

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy

 1. Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy
 2. Okres realizacji projektu: 18.04.2016 – 31.03.2020
 3. Kwota całkowita projektu:  4 817 990,47 PLN
 4. Kwota dofinansowania: 4 064 711,00 PLN
 5. Opis projektu:

Projekt jest efektem długofalowych konsultacji ze środowiskiem jednostek szkolnych kształcenia zawodowego na Żywiecczyźnie, przedsiębiorców oraz urzędów pracy na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Spełniając oczekiwania rynku pracy projekt swoim zasięgiem obejmuje branże gastronomiczną, hotelarską, turystyczną, rolniczą. Nie mniejsze zainteresowanie występuje w branży samochodowej, mechatronicznej, elektronicznej oraz energetycznej. Prace polegały na odnowieniu, przebudowie i remoncie klasopracowni w taki sposób, by umożliwić uczniom naukę zawodu na najwyższym poziomie.

Szkoły biorące udział w projekcie to:

 • Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.