Galerie zdjęć

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

  1. Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy
  2. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.03.2021
  3. Kwota całkowita projektu:  2 571 062,39 PLN
  4. Kwota dofinansowania: 2 422 509,27 PLN
  5. Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w 8 szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przyczynił się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Efektem projektu jest m.in. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów w szkoleniach/kursach zawodowych oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.