Galerie zdjęć

Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

1. Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

2. Okres realizacji projektu: 05.2016 – 04.2018

3. Kwota całkowita projektu: 7 204 173,71  PLN

4. Kwota dofinansowania: 6 093 505,94 PLN

5. Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę, tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia oraz doposażenia warsztatów i pracowni zawodowych. Wsparciem objęto szkoły ponadgimnazjalne  - zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika kształcące w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Projekt był  realizowany w 8 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie  powiatu cieszyńskiego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzonych zostało ok. 450 stanowisk uczniowskich
w 36 pracowniach.