KONKURSY dla RIT SPd w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Liczba wpisów: 58

4.5.2

Opublikowano 21.12.2020
Konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-402/21, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka…

10.2.2

Opublikowano 28.04.2020
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój…

4.3.2

Opublikowano 29.11.2019
Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia naboru:https://rpo.slaskie.pl/czytaj/…

4.5.2

Opublikowano 29.11.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,…

4.5.2

Opublikowano 29.11.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,…

11.4.2

Opublikowano 30.09.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT…

12.2.2

Opublikowano 30.09.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia…

4.5.2

Opublikowano 27.09.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,…

5.1.2

Opublikowano 30.08.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów – RIT Subregionu Południowego…

4.1.2

Opublikowano 29.08.2019
Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – RIT…