Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Opcje zaawansowane
Strona główna
Menu
Dokumenty strategiczne
Aktualności
Galeria projektów
Kontakt

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodano: 17-08-2020

 

Biuro Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 15, ogłasza nabór na dwa stanowiska  pracy:

 

Inspektora/Głównego specjalistę ds. obsługi projektów własnych

 

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia br. poprzez:

  • złożenie wersji papierowej w siedzibie Biura Stowarzyszenia (ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała)
    w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na dwa wolne stanowiska pracy Inspektora/Głównego Specjalistę
ds. obsługi projektów własnych w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej”,

lub

  • przesłanie wersji papierowej pocztą tradycyjną (w takim przypadku liczy się data wpływu aplikacji do siedziby Stowarzyszenia) na adres:

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

ul. Cieszyńska 15

43-300 Bielsko-Biała,

lub

  • przesłanie zaszyfrowanej wersji elektronicznej (z hasłem przekazanym w odrębnej korespondencji) e-mailem na adres: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu

 

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚWIADCZENIE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

PDF
Drukuj
Powrót