Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Opcje zaawansowane
Strona główna
Menu
Dokumenty strategiczne
Aktualności
Galeria projektów
Kontakt

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA BESKIDZKA

Dodano: 19-06-2020

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA
z siedzibą w Bielsku – Białej zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo Stowarzyszenia.

 

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli instytucji kultury z terenu naszego subregionu.

 

Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną.

 

Projekt wraz z krótkim opisem znaczenia logo, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu, oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych (załącznik nr 3 do regulaminu),
należy przesłać do 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) drogą elektroniczną na adres: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu, w tytule e-maila wpisując „Konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA”.

 

Mając na uwadze ochronę danych uczestników konkursu, prosimy o przesyłanie zgłoszeń w formie szyfrowanej (hasło do pliku proszę przekazać w odrębnej korespondencji e-mail).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji konkursowej, opublikowane zostaną na stronie https://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/ (w zakładce Aktualności) oraz na profilu FB Stowarzyszenia https://www.facebook.com/112836877139430/posts/113041220452329/

 

Kontakt z Organizatorem konkursu: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

BRIEF DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA

PDF
Drukuj
Powrót